PoradnaPodání vysvětlení policii - co je dobré vědět?

Podání vysvětlení policii – co je dobré vědět?

Co znamená, že jste byli vyzváni k podání vysvětlení policii?

Poskytnutí podání vysvětlení policii je standardní postup policie v případě, kdy je třeba objasnění skutečností důležitých pro odhalení ať už trestného činu, přestupku a jeho pachatele, vypátrání ztracené osoby nebo věci, přípravu opatření k zajištění bezpečnosti chráněné osoby. K podání vysvětlení policii se přistupuje také tehdy, mají-li policisté nebo správní orgán před zahájením správního nebo přestupkového řízení nejasnosti ohledně toho, co se stalo. Předvolán může být každý, tedy nejen podezřelý (např. z přestupku). Jestliže vám tedy přišlo předvolání od policie, nepropadejte panice.

Policie může po osobě požadovat podání vysvětlení ve třech odlišných rámcích, a to buď podle zákona o policii, trestního zákona, nebo správního řádu. Každý z těchto způsobů s sebou nese odlišný průběh a z něj vyplývající skutečnosti.

Bylo-li by vám cokoliv nejasné, máte právo na poradu s advokátem. Advokát může být dokonce přítomen při samotném podání vysvětlení, ovšem nemůže nijak zasahovat. Na služebně se policista po poučení osoby o procesu a jejích právech a povinnostech dotáže předvolané osoby na danou situaci. O tomto průběhu je sepsán úřední záznam. Je zřejmým právem osoby podávající vysvětlení dozvědět se konečné znění svojí výpovědi a v případě, že s jistými pasážemi nesouhlasí, požádat policistu o jejich úpravu a o kopii úředního záznamu. Po podání vysvětlení není obvykle třeba žádného speciálního postupu. Osoba je ze služebny propuštěna.

Praktický příklad:

Slečna Komárková je vlastníkem automobilu konkrétní registrační značky. Policií byla předvolána k podání vysvětlení dne 26. 6. ve 13 hodin na konkrétní služebnu policie. Slečna Komárková se dostavila, jak bylo vyžadováno. Policista ji dle zákona poučil a vyzval ji, aby identifikovala řidiče, který byl před dvěma dny vyfocen, jak při své jízdě překročil nejvyšší povolenou rychlost ve vozidle paní Komárkové. Paní Komárková podala policistovi vysvětlení, určila osobu řidiče a požádala o kopii úředního záznamu. Tím podání vysvětlení skončilo.

Byli jste předvolání k podání vysvětlení na policii a nejste si jisti, jak postupovat? Rádi byste se před podáním vysvětlení poradili s právníkem? Spojte se s některým z našich advokátů ještě dnes – více na Verdikto.cz.

Podání vysvětlení na policii

Byli jste předvoláni k podání vysvětlení na policii a rádi byste se předtím poradili s právníkem? Nezávazně nás kontaktujte, rádi vám pomůžeme.

Poradit s právníkem

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články