Rodinné právoOtcovská dovolená 2021 - délka a jak o ni žádat?

Otcovská dovolená 2021 – délka a jak o ni žádat?

Otcovská dovolená nebo tzv. dávka „otcovské poporodní péče“ je jednou z dávek nemocenského pojištění, jenž umožňuje otcům zůstat doma v prvních dnech života svého potomka. Hlavním cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. Nastoupit na otcovskou dovolenou může otec dítěte (musí být zapsán v rodném listě – rodiče však nemusí být sezdaní) v období šesti týdnů od narození dítěte

Jak dlouho trvá otcovská dovolená (2021)?

Podpůrčí doba, během které lze dávku otcovské dovolené čerpat, činí 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. Stanovená délka 7 dní platí do 31. 12. 2021.

Otcovská dovolená a změny od roku 2022

Prezident již podepsal novelu zákona, která je účinná od 1. 1. 2022. Novela zákona prodlužuje délku otcovské dovolené a to na 14 po sobě jdoucích kalendářních dní. Dále v případě, že v prvních šesti týdnech života dítěte dojde k hospitalizaci dítěte nebo jeho matky, může otec čerpat dovolenou v době od narození dítěte do šesti týdnů a k tomu bude ještě přičtena doba hospitalizace.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Jak o otcovskou dovolenou zažádat a jaké jsou podmínky?

O otcovskou dovolenou musí otec dítěte zažádat u svého zaměstnavatele před nástupem na ni. Konkrétně tedy zaměstnavateli předloží vyplněnou žádost a ten ji odevzdá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Paralelně s tímto krokem je dále dle zákoníku práce u zaměstnavatele nutné o rodičovskou dovolenou požádat. Pokud o otcovskou dovolenou žádá osoba samostatně výdělečně činná, musí tak učinit po skončení sedmidenní podpůrčí doby u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, u které je registrována.

Podmínky nároku na dávku otcovské poporodní péče stanoví zákon o nemocenském pojištění.  Základní podmínkou nároku na otcovskou dovolenou je účast na nemocenském pojištění, tedy výdělečná aktivita nebo chcete-li trvání zaměstnání. Z příjmu z tohoto zaměstnání se odvádělo pojistné na sociální zabezpečení. Včetně již výše zmiňovaného otce dítěte může mít nárok na otcovskou dovolenou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Výše otcovské dovolené

Stanovená výše otcovské dovolené činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den

Přeloženo: průměr hrubého měsíčního příjmu za posledních 12 měsíců x 12 (rok má 12 měsíců) / 365 (kalendářních dní). Částka, která z tohoto výpočtu vyjde je následně ještě snížena skrze redukční hranice. Výpočet je tedy stejný jako u peněžité pomoci v mateřství.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články