Ochrana spotřebiteleOdstoupení od kupní smlouvy (vzor zdarma)

Odstoupení od kupní smlouvy (vzor zdarma)

Ačkoliv platí zásada pacta sunt servanda, tedy, že smlouvy se mají dodržovat, mohou nastat situace, kdy jedna ze stran od smlouvy odstoupí. Na základě zákonem stanovených podmínek lze od smlouvy odstoupit, přičemž na smlouvu se pak hledí jako by nikdy nevznikla. Strany si pak navzájem vrátí plnění ze smlouvy, pokud k nějakému již došlo. Za jakých okolností je možné od smlouvy odstoupit a jaké náležitosti musí odstoupení od kupní smlouvy splňovat, se dočtete v následujícím článku.

Jaké jsou možné důvody odstoupení od kupní smlouvy?

Občanský zákoník stanovil právo na odstoupení od smlouvy v případě, pokud má předmět kupní smlouvy nějaké vady a to buď podstatné či nepodstatné.

Důvody pro odstoupení od kupní smlouvy:

  • V případě, že jedna ze smluvních stran nedodrží svoji smluvní povinnost
  • Obě ze smluvních stran mohou odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení druhé ze smluvních stran.
  • Kvůli vadám na předmětu kupní smlouvy
  • Odstoupení bez udání důvodu

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Reklamace může končit odstoupením od kupní smlouvy v případě, že se na tom obě smluvní strany dohodnou. Nárok na vrácení peněz má spotřebitel v případě, že:

  • zboží má neodstranitelné vady
  • opakované (max. 3) výskyty stejné odstranitelné vady, nebo maximálně 4 výskyty různých odstranitelných vad, případně současného výskytu až tří různých odstranitelných vad,
  • nedodržení garantované jakosti zboží (dodání padělku),
  • nevyřízení reklamace ve smluvené lhůtě, pokud nebylo sjednáno jinak, zákonná lhůta je 30 dnů.

Objevili jste vadu na zakoupeném zboží a odmítli vám uznat reklamaci? Pomůžeme vám celou situaci vyřešit. Vyberte si svého advokáta na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Reklamace zboží

Potřebujete pomoci s reklamací zboží? Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás.

Nezávazně kontaktovat
Odstoupení od kupní smlouvy
V případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu platí zvláštní pravidla. Jaká to jsou jsme pro vás sepsali v následujícím článku.

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu je možné jen u kupní smlouvy. Bez udání důvodu je dle zákona možné odstoupit při uzavření smlouvy takzvaně na dálku. Jedná se o smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu či po telefonu, mimo provozovnu. V tomto případě jde o smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné místo k podnikání. Jedná se tedy obvykle o podomní prodej, či nákupy na předváděcích akcích, o spotřebitelském úvěru.

Na výše zmiňované odstoupení od kupní smlouvy přiřkl spotřebiteli zákon lhůtu 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. V této lhůtě je nezbytné, aby byl kupující schopen jasně prokázat, že zboží ve čtrnáctidenní lhůtě odeslal zpět prodávajícímu (např. podacím lístkem pošty). Náklady spojené s odesláním však hradíte sami.  Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu. Informace, kam odstoupení a vracení zboží směřovat, najdete v obchodních podmínkách prodávajícího.

Jaké jsou náležitosti odstoupení od kupní smlouvy?

Není zákonnou povinností uvádět důvod, proč jste se rozhodli využít práva na odstoupení od smlouvy, nicméně jeho uvedení lze doporučit. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který by vám prodávající měl při uzavření smlouvy poskytnout či ho můžete najít na jeho webových stránkách. Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a prodávajícího, vůči němuž odstoupení směřuje. Připojte i datum a váš podpis.

Jestliže obchodník porušil svou povinnost informovat spotřebitele o zákonné možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, tato lhůta se potom prodlužuje na dobu trvání 1 rok a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Praktický příklad:

Paní Pártlová si objednala z velice dobře recenzovaného e-shopu značkovou kabelku. Kabelka, na kterou se velice těšila, dorazila, avšak paní Partlová byla nemile překvapena. Kabelka měla uvnitř rozpáranou kapsu a zespod byla odřená. Paní Partlová se na základě těchto vad rozhodla, že od smlouvy odstoupí, kabelku pošle zpět a bude požadovat navrácení peněz. Sepsala tedy e-mail, ke kterému přiložila fotografie kabelky a uvedla, že od kupní smlouvy odstupuje, kabelku pošle zpět a požaduje navrácení částky. Kabelku druhý den zabalila, a na poště odeslala, přičemž si pro jistotu nechala podací lístek, aby měla důkaz o odeslání zboží. E-shop po 7 dnech od odeslání kabelky paní Pártlové napsal, že kabelka v pořádku dorazila. V e-mailu bylo taktéž napsáno, že co nejdříve vrátí požadovanou částku paní Pártlové zpět na účet. Peníze přišly a paní Partlová se objednala kabelku jinou a z jiného e-shopu.

Odstoupení od kupní smlouvy vzor ke stažení

V případě, že si chcete odstoupení od smlouvy připravit sami, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor odstoupení od kupní smlouvy. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články