OstatníOdškodnění za úraz na chodníku. Jak postupovat?

Odškodnění za úraz na chodníku. Jak postupovat?

Kdy nese obec odpovědnost za škodu způsobenou špatnou schůdností chodníku? Můžete se nějak bránit a jaká je šance na odškodnění za úraz na chodníku? Přečtěte si případ z právní poradny Verdikto a reakci paní advokátky.

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz položený v právní poradně:

Dobrý den, téměř každé ráno chodím v obci na nákup do místního obchodu. Vlivem špatného stavu chodníku jsem upadla a způsobila si zlomeninu kotníku a ruky. Chci se tak informovat o dalším postupu. Podala jsem na obec žádost, ke které jsem dostala písemné vyjádření, že za škodu neodpovídají. Prý se má předvídat závada schůdnosti. Prosím, mám nějaký nárok na odškodnění za úraz na chodníku? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď advokáta:

Dobrý den, vlastník chodníku odpovídá v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, za stav chodníku a i za škodu vzniknuvší v důsledku závady ve schůdnosti chodníku. Pokud tedy obec v zimě náležitě neupraví zasněžený nebo zamrzlý chodník, čímž zanedbá svou povinnost, je možné po ní požadovat finanční kompenzaci za úraz. Obec však nebude odpovědná v případě, kdy by závada ve schůdnosti chodníku byla předvídatelná a chodec jí nepřizpůsobil svou chůzi (ustanovení § 26 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích).

To, zda byla chůze přizpůsobená závadě ve schůdnosti chodníku, je potřeba posuzovat vždy podle konkrétních okolností daného případu (například dle zvolené obuvi, kterou jste měla; zda nebylo možné například na protější straně ulice využít chodník bez závady). Právě s odkazem na dané ustanovení § 26 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích se obce často snaží zbavit své odpovědnosti. Nicméně dle mého názoru většinou chodec uzpůsobí svou chůzi náledí a jiným nástrahám, neboť záměrem chodce zcela jistě není upadnout na chodníku a způsobit si úraz. Půjde tedy spíše o výjimečné situace, kdy příkladem může být, kdy ze strany chodce není zvolena vhodná obuv ve vztahu ke stavu chodníku (například jehlové podpatky nebo běžecká obuv na zamrzlém chodníku).

Kdy bude tedy obec odpovědna za škodu?

V případě, že jste tedy přizpůsobila chůzi závadě ve schůdnosti chodníku, bude obec jakožto vlastník chodníku odpovědna za škodu, která Vám byla způsobena v důsledku závady ve schůdnosti chodníku, pokud se obec této odpovědnosti nezprostí. Obec se může odpovědnosti za škodu zprostit tehdy, pokud nebylo v mezích obce závadu odstranit nebo v případě povětrnostních vlivů takovou závadu zmírnit. Takovým případem bude například situace, kdy začne sněžit a na chodníku se ihned vytváří námraza, přičemž k úrazu na takovémto chodníku dojde v kratším časovém úseku poté, co začalo sněžit, a nebylo tak možné, aby v tak krátkém časovém úseku obec zabránila závadě ve schůdnosti chodníku.

Pokud tedy byla z Vaší strany chůze uzpůsobena závadě ve schůdnosti chodníku a obec nemohla takovéto závadě zabránit nebo ji zmírnit, je obec odpovědna za Vám vzniknuvší škodu a Vy jste tak oprávněna po obci požadovat finanční kompenzaci za úraz (odškodnění za úraz na chodníku). V takovémto případě doporučuji zajistit si a shromažďovat důkazy k prokázání odpovědnosti obce za škodu (například důkazy ohledně toho, v jakém stavu byl chodník, jaké byly povětrnostní podmínky, jakou jste měla obuv apod.). V případě zájmu Vám s přípravou pomůžeme.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Poradit se s právníkem od 99 Kč

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články