DědictvíVaši sourozenci dědí a vám zbyly oči pro pláč? Přečtěte si, kdy...

Vaši sourozenci dědí a vám zbyly oči pro pláč? Přečtěte si, kdy se stáváte nepominutelným dědicem

V závěti vašeho předka jste se dočetli, že váš sourozenec zdědil všechno a vy nic? Nebo snad váš předek odkázal svůj nemalý finanční obnos někomu mimo rodinu? Pak by se následující řádky měly stát vaší povinnou četbou. Přečtěte si, kdy se stáváte nepominutelný dědic.

Nepominutelný dědic

Institut nepominutelného dědice znamená, že zůstavitel si ve svých pořízeních pro případ smrti (závěť, dědická smlouva) nemůže libovolně činit, co se mu zachce, nýbrž je povinen přenechat zákonný díl svým dětem. 

Zákon označuje za nepominutelné dědice děti zůstavitele. V případě, že nedědí (např. protože došlo k jejich vydědění), pak jsou jimi jejich potomci (vnoučata zůstavitele). Nepominutelnému dědici náleží povinný díl z pozůstalosti. Výše tohoto dílu se liší podle toho, zda se jedná o zletilé dítě či nezletilé. V případě zletilého se jedná minimálně o jednu čtvrtinu zákonného dědického podílu (tj. musí dostat minimálně jednu čtvrtinu z toho, co by dostal, kdyby dědil ze zákona). Pokud jde o dítě nezletilé podíl představuje minimálně tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu.

Pro názornost si dané předveďme na příkladech:

Příklad 1

Sestrám Lucii (20 let – zletilá) a Anně (16 let – nezletilá) zemřela matka. Otec se s matkou rozvedl před 10 lety, matka nové manželství neuzavřela. Předmětem dědictví jsou pouze finanční prostředky ve výši 1.000.000 Kč. Matka zemřela bez závěti.

Řešení

Dle zákonné posloupnosti dědí v první třídě dědiců zůstavitelovy děti a manžel zůstavitele. V našem případě pouze Lucie a Anna. Každá ze sester proto po své matce zdědí 500.000 Kč.

Příklad 2

Matka sester Lucie a Anny sepsala závěť, v níž svému příteli Lukášovi odkázala 100.000 Kč.

Řešení

Přítel Lukáš zdědí na základě závěti 100.000 Kč. Dcera Lucie (zletilá) zdědí na základě zákonné posloupnosti v rámci první třídy dědiců 450.000 Kč a stejně tak dcera Anna (nezletilá). Ohledně 900.000 Kč totiž zůstavitelka v závěti nic nepíše, a proto se postupuje podle zákonné posloupnosti.
Dcera Lucie v souladu s ustanovením zákona získala minimálně jednu čtvrtinu svého dědického podílu (jedná se o hodnotu v minimální výši 1 z 500.000 Kč, což je 125.000 Kč) a dcera Anna získala minimálně 3 svého dědického podílu (jedná se o hodnotu v minimální výši 3 z 500.000 Kč, což je 375.000 Kč).

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Vydědění

Občanský zákoník stanovuje důvody, pro které lze nepominutelného dědice v jeho právu na povinný díl zkrátit, anebo jej zcela vyloučit. Lze tak učinit výslovně a nebo mlčky. 

K vydědění je třeba naplnit jeden z níže uvedených důvodů, přičemž tento důvod nemusí být výslovně uveden:

  1. neposkytl zůstavitelovi potřebnou pomoc v nouzi,
  2. neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem,
  3. byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,
  4. vedl trvale nezřízený život,
  5. je marnotratný nebo zadlužený.

Jestliže není žádný z těchto důvodů dán, pak má nepominutelný dědic právo domáhat se svého práva na povinný díl u soudu.


Příklad 3

Matka sester Lucie a Anny sepsala závěť, ve které svému přítelovi Lukášovi odkázala 625.000 Kč, zároveň zůstavitelka vydědila svou dceru Lucii, neboť jí neposkytla potřebnou pomoc v nouzi.

Řešení

Dle vůle zůstavitelky přítel Lukáš zdědí 625.000 Kč a dcera Anna zdědí na základě zákonné posloupnosti 3 svého povinného dílu ve výši 325.000 Kč. 

Nicméně pokud dcera Lucie namítne, že pro její vydědění nebyl dán právní důvod, podá v soudem stanovené lhůtě žalobu k soudu a své tvrzení prokáže, pak bude dědictví přítele Lukáše zmenšeno o částku 125.000 Kč, neboť ta představuje povinný díl dcery Lucie.

Závěr

V případě neoprávněného vydědění nepominutelného dědice, má tento potomek po vyvolání sporu o dědické právo možnost podat žalobu k soudu, a tím hájit svá práva na svůj povinný díl.

Řešíte podobnou situaci, a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Poradit se s právníkem od 99 Kč

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články