DědictvíNepominutelný dědic a právo na povinný díl

Nepominutelný dědic a právo na povinný díl

Okruhu osob, které byly nejbližší zůstavitelovi příbuzní, je přiřčena zvláštní ochrana. Tyto zvláště chráněné osoby se označují jako nepominutelný dědic. Zákon těmto osobám zaručuje podíl na dědictví nebo na peněžitou náhradu zákonného podílu. V případě, že by zůstavitel v závěti či dědické smlouvě, tyto osoby opomněl nebo je neuvedl, a tedy na ně jinými slovy zapomněl, má každá tato osoba nárok na svůj zákonný podíl z dědictví.

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud sami nedědí, pak jsou nepominutelnými dědici jejich potomci. Mezi potomky zůstavitele se dále rozlišuje na potomky zletilé a nezletilé.

Pominutí nepominutelného dědice v závěti již nezpůsobuje její neplatnost, byť relativní, ale pouze zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu.

Co znamená povinný díl

Povinný díl představuje určitou majetkovou hodnotu. Povinný díl lze obdržet jako podíl na dědictví nebo jako peněžitou náhradu za zákonem stanovený podíl.

Nezletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Zletilý nepominutelný dědic musí poté dostat nejméně jednu čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu. Jedná se o zákonem stanovenou minimální hranici, nepominutelný dědic nemůže dostat méně.

Právo na povinný díl nemá takový potomek zůstavitele, který je dědicky nezpůsobilý, který se svého dědického práva zřekl a ten, který byl vyděděn. Zákon pamatuje i na situaci, kdy zůstavitel nepominutelnému dědici zkrátí jeho dědické právo. V tomto případě má dědic právo na doplnění povinného dílu v penězích.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Započtení na povinný díl

Započtení na dědický podíl neboli kolace je starobylý institut dědického práva, který znali již starověcí Římané. Rozlišuje se započtení na povinný podíl a započtení na dědický podíl.

Podstatou započtení je, že se do hodnoty povinného dílu započítává hodnota určitého majetku, který dědic získal od zůstavitele, a to jinak než děděním a tedy před smrtí zůstavitele.

K započtení na povinný díl a zjišťování velikosti povinného dílu potomka je potřeba zjistit v případě, kdy zůstavitel na nepominutelného dědice nepomyslel, aniž by měl jakýkoliv zákonný důvod ho vydědit.

Na povinný díl se započítává:

  • Všechno, co tento dědic z dědictví skutečně nabyl
  • Co dědic od zůstavitele obdržel bezplatně v posledních třech letech před zůstavitelovou smrtí
  • Vše, co dědic dostal od zůstavitele a jeho života jako příspěvek. Náklady spojené se založením vlastní domácnosti, náklady spojené s nástupem povolání, plnění, která zůstavitel vynaložil, aby za dědice uhradil dluhy v době, kdy už byl dědic zletilý.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články