NemovitostiKauce na byt - na co si dát pozor a jak je...

Kauce na byt – na co si dát pozor a jak je to s jejím vrácením?

Kauce neboli, dle novější terminologie, jistota může být sjednána v rámci nájemní smlouvy. Ujednání o kauci není nutností. V tomto ohledu jsou ustanovení občanského zákoníku zcela dispozitivní. Je ponecháno na smluvních stranách, zda si jistotu sjednají, či nikoliv. V dnešním článku se tak zaměříme na to, jak funguje kauce na byt.

Co si pod pojmem kauce na byt představit?

Jedná se o částku, která má sloužit pronajímateli jako záruka toho, že nájemce bude řádně a včas hradit nájemné. Popřípadě, že nájemce nezpůsobí v bytě závažné škody, a způsobí-li je, propadne částka pronajímateli bytu. Zákon také stanovuje maximální výši této částky. Maximální výše jistoty prošla značnou novelizací. Před účinnosti stávajícího občanského zákoníku nesměla výše jistoty přesáhnout šestinásobek měsíčního nájemného, kdežto současná právní úprava maximální výše je snížena na polovinu, nesmí tedy v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Jak již bylo uvedeno, kauce na byt, resp. jistota je zárukou pro pronajímatele. Tedy v případě, že nájemní vztah skončí bez jakýchkoliv komplikací, prodlení atd., je částka vrácena nájemci v plné výši. Jestliže při skončení nájemního vztahu nájemce pronajímateli dluží určitou částku, nebo způsobil-li nájemce pronajímateli škodu na bytě či bytovém vybavení, je pronajímatel oprávněn započíst si tuto částku ve svůj prospěch.

Dali jste výpověď z nájmu, ale pronajímatel vám nechce vrátit jistotu? Poraďte se s právníkem a předejděte tak případným komplikacím. Vyberte si svého právníka na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači právníků v České republice.

Vrácení kauce

Potřebujete pomoci s vrácením kauce na byt? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat

Může být výše kauce měněna?

V praxi se často setkáváme s otázkou, zda může být jistota v průběhu nájemního vztahu ze strany pronajímatele měněna. Tato otázka do značné míry souvisí s tím, jak je ustanovení o kauci formulováno v dané nájemní smlouvě. Je-li ve smlouvě uvedena konkrétní výše kauce, pak k její změně dojde zase jedině souhlasným projevem vůle obou smluvních stran. Ujednaly-li si však strany výpočet kauce na byt (např. trojnásobek nájmu), pak může dojít k situaci, kdy bude nájemce muset doplácet kauci, a to tehdy, jestliže dojde k navýšení nájemného.

Další skutečností, která není všeobecně známá, je, že nájemce má právo požadovat po pronajímateli úroky z jistoty. Existují totiž případy, kdy je jistota složena, ale pronajímatel ji vrací (zcela legálně a legitimně až při ukončení nájemní smlouvy) například až za osm let a za tu dobu nabyly předmětné peníze zcela jinou hodnotu. Zákon tedy chrání nájemce, aby o svoje peníze nepřišel a aby se jednalo nejen formálně, ale i fakticky o skutečně v plné výši vratnou kauci. Nájemce tedy smí požadovat vrácení jistoty i s úroky alespoň ve výši zákonné sazby úroků.

Praktický příklad:

Pan Kalčík pronajímá byt paní Holešovské. V nájemní smlouvě byla sjednána kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Když paní Holešovská končila nájemní vztah s panem Kalčíkem, byla v prodlení s poslední úhradou nájemného. Pan Kalčík ji rozčílil, a tak se rozhodla, že mu již poslední nájemné nezaplatí. Odstěhovala se a požadovala zpět plnou kauci. Pan Kalčík paní Holešovské vrátil kauci ve výši dvou nájmů, protože uplatnil svůj nárok na započtení si dlužné částky ze složené jistoty.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články