NemovitostiKatastr nemovitostí a katastrální mapa - jak se v ní orientovat?

Katastr nemovitostí a katastrální mapa – jak se v ní orientovat?

Katastr nemovitostí je jeden z nemnoha veřejných seznamů v České republice. Veřejné seznamy obecně slouží k tomu, aby do nich byly vpisovány informace, o nichž se osoby mohou dozvědět a zároveň se mohou spolehnout, že uvedené informace jsou pravdivé. Jestliže obdržíte výpis z katastru nemovitostí, kde je vlastníkem nemovitosti uvedena jistá osoba, považuje se tato osoba za vlastníka a vše, co je v zápise uvedené se považuje za správné a důvěryhodné, tj. osoba se může spolehnout, že uvedené informace jsou aktuální a pravdivé. V katastru nemovitostí naleznete také katastrální mapy. Co katastrální mapa obsahuje a jak se v ní orientovat se dočtete v následujícím článku.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí totiž není založen pouze na evidenčním principu, nýbrž na principu intabulačním (nebo minimálně při zápisu věcných práv). Tedy mění-li se vlastník dané nemovitosti, účinky tohoto převodu nastanou vždy až v momentě zápisu do katastru nemovitostí. Zvláštní důraz je proto kladen na zapisování konkrétních práv k nemovitosti chronologicky, tj. tak, jak jednotlivé návrhy na zápis katastru nemovitostí došly.

V katastru nemovitostí jsou evidovány informace o nemovitých věcech vymezených Zákonem o katastru nemovitostí. Je zde taktéž obsažen soupis, popis a geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto daným nemovitostem.

Katastrální mapa – co obsahuje?

Právě o jedné z výše nadepsaných částí se dočtete v tomto článku; a sice o katastrální mapě. Taková mapa obsahuje:

  • polohopis, tj. hranice katastrálních území, státní hranice, hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice nemovitostí a další;
  • popis, tj. čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami, vně mapového rámu mimorámové údaje, kterými u analogové mapy jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky; u digitální mapy jsou tyto údaje obsaženy v jejích metadatech;
  • body, tj. polohové body polí.

U polohopisu můžeme dokonce pod štítkem zvláštního prvku nalézt také možnost vyčíst z mapy rovněž rozsah věcného břemene k části nemovitosti.

Prodáváte či kupuje dům, byt, pozemek či jinou nemovitost a nejste si jisti, jak postupovat? Pomůžeme vám s přípravou kupní smlouvy na pozemek, dům, byt či jinou nemovitost. Poraďte se s advokátem a předejděte tak případným komplikacím. Vyberte si svého advokáta na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Kupní smlouva

Potřebujete s přípravou kupní smlouvy pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat
Katastrální mapa - jak se v ní vyznat?
Jak se v katastrálních mapách orientovat jsme pro vás sepsali v následujícím článku.

Již od roku 2017 fungují katastrální mapy v digitalizované verzi, ač se na tomto projektu stále pracuje. K polovině roku 2021 jsou však stále ještě jisté územní části nedigitalizované. Nicméně dostupná tato služba je a v současnosti je katastrální mapa dohledatelná na webových stránkách katastru nemovitostí (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/).

Jak v katastrálních mapách vyhledávat?

Na webových stránkách katastru nemovitostí se přes odkaz „nahlížení do katastru nemovitostí“ dostanete k jednoduché tabulce, do níž je třeba vepsat název obce, katastrální území, případně jiné informace. Pak už se před vámi rozevře tabulka, z níž lze vyčíst:

  • parcelní číslo;
  • číslo listu vlastnictví;
  • výměra;
  • a další.

Pokud jste na stránkách katastru nemovitostí poprvé, je pro vás možná obtížné se ve všech těch číslech a parcelách a stroze technických nákresech vyznat, ale ve výsledku není čeho se obávat. Pro orientaci v mapě je nejlepší vědět, kterého čísla popisného, popř. parcelního se daná věc týká, nebo jaké je číslo listu vlastnictví. Mezi různými způsoby vyhledávání v katastru nemovitostí je sice rozdíl, nicméně výsledek bude vždy stejný. Vše se odvíjí právě od toho, s jakým titulem (na základě které listiny nebo oprávněného zájmu apod.) a to ať už osobně nebo přes internet, chcete do katastrální mapy nahlížet.

Praktický například:

Pan Kvído je vlastníkem nemovitosti, zapsané (samozřejmě i s údaji o vlastníkovi) do katastru nemovitostí. Pan Kvído se chystá k předmětné nemovitosti zřídit zástavní právo bankovnímu poskytovateli, od něhož dostane hypotéku. Toto zástavní právo musí být zapsáno do katastru nemovitostí. Každý, kdo si nechá udělat výpis z katastru nemovitostí, má být informován o celkovém stavu nemovitosti, tedy i o případných povinnostech, jež by mohly do budoucna jakkoliv ovlivnit příslušné právní jednání týkající se nemovitosti.

Než však pan Kvído bude jednat s bankou o hypotéce, zajde si na katastr nemovitostí, aby zjistil, zda je s jeho pozemkem opravdu vše vyřešeno a zda je připraven být předmětem zástavy. Zvolil proto možnost nahlížení do katastru nemovitostí z pohodlí domova. Na webových stránkách katastru zadal obec a katastrální území, rovněž zadal na stránkách kontrolní kód a hned měl před sebou výpis, kde bylo uvedeno vše potřebné, mimo jiné to, že k nemovitosti není doposud žádné jiné zástavní právo zapsáno, ani zřízeno věcné břemeno. Vše je tedy připraveno a jednání o hypotéce pana Kvída může začít.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články