DědictvíDědické řízení - jak probíhá a s čím počítat?

Dědické řízení – jak probíhá a s čím počítat?

Jak probíhá dědické řízení a musíte být předvolání? Přečtěte si, jak probíhá dědické řízení a s čím je potřeba v jednotlivých fázích počítat.

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz položený v právní poradně:

Dobrý den, můj děda nedávno zemřel. Jsem jeho jediná vnučka. Moje matka již zemřela a moje babička také. Jiné děti neměl. Pohřeb zařizoval otec – jeho tchán. Měla bych tedy něco zdědit, především polovinu domu. Můj otec má jednu polovinu, kterou zdědil po mé matce. Nemůže to otec nějak ovlivnit? Například bez mého vědomí si ji nechat napsat na sebe? Přijde mi nějaké předvolání? Jde mi hlavně o dům, nechci aby ho získal otec. Děkuji za pomoc.

Odpověď advokáta:

Dobrý den, děkuji za dotaz. Dle ustanovení § 1635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník „v první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.“ Z výše uvedeného vyplývá, a z toho, co jste v dotazu popsala, že jste jediná dědička zůstavitele (Vašeho dědy). Píšete, že otec vlastní polovinu domu a zároveň, že Vy byste měla také polovinu zdědit. Z toho tedy vyplývá, že Váš děda vlastnil polovinu domu a dědičkou byste měla být Vy.

Jak probíhá dědické řízení?

Soud určí (nebo už určil) notáře, který celé dědické řízení povede. Obecně není nutné, abyste se snažila notáře sama kontaktovat. Pokud ale máte podezření, že se Vás někdo snaží z dědického řízení vyloučit, anebo že byste měla být nějakým způsobem opomenuta, v takovém případě by bylo účelné notáři raději osobně napsat a uvést své identifikační údaje. Kontakt na soudem přiděleného notáře lze najít v rozvrhu řízení o pozůstalostech na stránkách Notářské komory.

Jakmile notář obdrží soudní pověření a spis, následuje předběžné šetření. K tomu předvolá osobu obeznámenou s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého, což je většinou osoba, jež se postarala o vypravení pohřbu (Váš otec). Notář s předvolaným člověkem sepíše protokol o předběžném šetření, kde shromáždí všechny dostupné informace o zemřelé osobě. Teprve ve chvíli, kdy si je notář jistý, že získal veškeré podklady a relevantní informace, nařídí konečné jednání, kam jsou předvoláni všichni lidé, kteří připadají v úvahu jako potenciální dědicové zesnulé osoby. A právě zde se také provádí soupis majetku a dluhů zemřelého, oceňuje se pozůstalost, jejíž hodnota se vyčísluje ke dni úmrtí, a případně se čte závěť.

Posledním krokem je uzavření dohody o vypořádání dědictví mezi jednotlivými dědici, což usnesením schvaluje také samotný notář. Jestliže se však dědici nejsou schopní dohodnout (což by v tomto případě nemělo nastat, pokud jste jedinou dědičkou), musí notář vydat usnesení o rozdělení dědictví podle zákonných podílů jednotlivých dědiců. Tím je dědické řízení ukončeno.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Pokud potřebujete pomoci s dědickým řízením, využijte naše konkrétní právní služby, které naleznete na webu Verdikto.cz. Cena za posouzení nároku na odstupné se pohybuje od 1 500 Kč.

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články