JUDr. Marcela Kleinbauerová

21 ČLÁNKY
0 KOMENTÁŘE

Povinnost oznámit zaměstnavateli informace o zdravotním stavu kolegy

Kolega se mi svěřil s nemocí, musím to oznámit zaměstnavateli?

Daň z prodeje nemovitosti novela zákona

Musím danit příjem z prodeje nemovitosti dle novely Zákoni o daních z příjmů?

Nepravdivé pomluvy a urážky – jak se můžete bránit?

Jak se můžeme bránit nepravdivým pomluvám a urážkám?

Náhrada škody způsobená pádem střešní tašky

Jsem odpovědný za pád střešní tašky vlivem náporu sněhu?

Vyčlenění části rodinného domu jako nebytového prostoru

Nebytový prostor je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.

Vyúčtování přeplatku za služby a uplatnění úroků

Přeplatek za služby roku 2019 mi ještě nebyl uhrazen. Mám nárok na úroky a případně v jaké výši?

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY