JUDr. Marcela Kleinbauerová

21 ČLÁNKY
0 KOMENTÁŘE

Odstěhování přítelkyně s dětmi bez souhlasu otce

Je možné, aby se přítelkyně i s dětmi odstěhovala několik kilometrů i bez mého souhlasu?

Osvobození z daně příjmu za prodaný byt

Jsem osvobozena z daně příjmů v případě, že jsem prodala dům a ve stejném roce koupila jiný za účelem bydlení?

Byt jako součást SJM

Je byt předmětem dědického řízení, pokud ho manželé koupili společně ale je napsaný pouze na manželku?

Musím se jako vlastník bytu podílet na nákladech výtahu?

Společenství vlastníků schválilo zřízení výtahu, musím se podílet na zřízení a nákladech za provoz výtahu?

Zaměstnanec opakovaně krade na pracovišti

Mohu nainstalovat kameru k usvědčení zaměstnance z krádeže?

Pronajímatel nepřevzal výpověď

Jak mám postupovat v případě nepřevzetí výpovědi pronajímatelem?

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY